FUNCTIONAL MEDICINE – PETER MARTIN

Peter Martin var mitt uppe i sin ST-utbildning i allmänmedicin då han gick in i väggen och blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Vägen tillbaka har varit tuff, men också spännande och lärorik. Oväntade möten och hän- delser ledde honom in på nya spår. I dag driver han Sveriges andra läkarmottagning inom Functional Medicine i centrala Göteborg.

Är du intresserad av Functional Medicine så får du inte missa reportaget om Peter Martin i senaste numret av Distriktsläkaren!

Functional Medicine utgår från att varje patient är unik, därför skräddarsys behandlingen efter individens biokemi, genetik och livsvillkor:

• Systembiologiskt synsätt. Kroppens inre fysiologi består av många sammankopplade nätverk som inte kan behandlas var för sig.

• Baseras på ett patientcentrerat förhållningssätt med fokus på funktion snarare än på sjukdomar och diagnoser.

• Behandlingen syftar till att återställa biokemisk, psykisk och strukturell balans.

• Mötet med patienten sker med ett holistiskt förhållningssätt där många olika aspekter av en människa tas med i utredning och behandling; hur patientens historia, fysiska och sociala miljö samspelar med genetik, mental- och känslomässig hälsa, näringsstatus, kosthållning och livsstil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s