THE MIND’S OWN PHYSICIAN

A lot of experts talk about how to live a life in balance. Unfortunately I have no idea how to do that, but I am an expert at what happens if you don’t do that: I study the effects of stress on the body. Humans have invented adventitious suffering: the ability to feel pain and suffering for what once was, what will be, what could be, or what someone else experiences.

Jag längtar så mycket efter hot yogan men väljer att lyssna på kroppen och tog ett break från min favorityoga. Istället har det blivit yin- och meditationsyoga i mängder. Jag har aldrig tidigare haft ett månadslångt uppehåll från träning och det är första gången kroppen verkligen sagt ifrån. Det började med hjärtklappning, sedan huvudvärk, tinnitus, sömnsvårigheter, förkylning och feber… Wow, säger jag bara. Det var längesedan jag var så sjuk och att stress är livsfarligt för kroppen – både fysiskt och psykiskt, är uppenbart. Lära av misstag…!? Jag hittade boken The Mind’s Own Physician som är skriven som en dialog med Dalai Lama där det diskuteras neurobiologi och meditation som läkande kraft. Spännande men samtidigt full av självklarheter!

Långvarig stress på kroppen innebär bland annat:

Störd balans mellan energimobilisering och anabolism. Anabolismen motsvarar de återuppbyggande och reparerande verksamheterna i kroppen. Anabolismen är som mest intensiv under den djupaste sömnen. Under djupsömnen är t ex halten av tillväxthormon, som har stor betydelse för anabolismen, som högst. Om man inte får tillräckligt med djupsömn blir alltså anabolismen lidande. 

Störningar i regleringssystemen. Ett vetenskapligt namn för detta är allostas som innebär att kroppens normala växlingar mellan anspänning och avslappning har störts så många gånger att regleringen till slut inte fungerar på ett normalt sätt. I tydliga yttringar av psykiatrisk depression (som kan utlösas av besvärliga livssituationer) ser man t ex att hormonet cortisol, som har stor betydelse för att den akuta uppvarvningen skall fungera bra, är förhöjt och att det inte påverkas på ett normalt sätt när man försöka bromsa insöndringen av det till blodet. Detta är ett tecken på att den normala bromsmekanismen inte fungerar. Omvänt har det visat sig att man vid vissa former av kroniskt trötthetssyndrom får ständigt för låga koncentrationer av cortisol, vilket kan sammanfattas som att uppvarvningen ej fungerar normalt i situationer som kräver energimobilisering. Vid hämmad uppvarvningsfunktion får man förutom låga cortisolnivåer i blodet även utslätad dygnsrytm. Normalt har man höga cortisolnivåer på morgonen och betydligt lägre vid sänggåendet på kvällen, men vid den utslätade dygnsrytmen har man låga nivåer redan på morgonen och mycket små variationer under dagen. 

Förändringar i det centrala nervsystemet. Vid extrem stress t ex i samband med krigsupplevelser, långvarig tortyr och våldtäkt tror forskarna att man kan få förändringar i cellerna i vissa delar av hjärnan. Det som är mest omskrivet i den vetenskapliga litteraturen är att cellerna i hippocampus, som är en struktur i hjärnans botten, troligen skadas vid sådana extrema upplevelser. Hippocampus har en viktig roll i präglingen av minnesbilder. (Läs Åsa Nilsonnes bok H för spännande info om hjärnan!). Forskningen kring effekten av långvarig negativ stress på hjärnan är dock endast i ett begynnelseskede och det finns idag inte något säkert stöd t ex för att långvarig negativ stress påverkar de kognitiva funktionerna. Modern neurobiologisk forskning har dessutom visat att de förändringar som skulle kunna uppstå i samband med långvarig stress i hippocampus inte behöver vara irreparabla eftersom det finns möjlighet för nybildning av celler i denna del av hjärnan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s