MOLDY THE MOVIE

Just nu kan du se Dave Asprey’s dokumentär MOLDY gratis här. Mögel är allt annat än bra för oss men många bryr sig inte om detta eller saknar kunskap om vilka symtom mögel ger. Vistas du regelbundet i ett hus där det finns mögel kan det orsaka luftvägsbesvär, astma, eksem och allergier. Ofta får man symtom som trötthet, huvudvärk, slemhinnebesvär, irriterad hud, irriterade ögon, heshet, halstorrhet och hosta. (Jag är övertygad om att jag har jobbat i en sådan här miljö då jag hade samtliga symtom i stort sett konstant på jobbet, de avtog när jag åkte ut till landet och kom tillbaka så fort jag var tillbaka). Vad som dock är värst är att mögel kan ge neurologiska skador:

“Då gifterna lättare passerar in i nervsystemets vävnad uppstår inflammation och cellförgiftande samt celldödande egenskaper. Väl inne i hjärnans vävnad och system påverkar gifterna t.ex. astrocyter som i sin tur orsakar vidare cellskador genom pro-inflammatoriska mekanismer, likt där makrofager som utsätts för mögel utlöser cytokiner. I vissa kombinationstillstånd, t.ex. oxidativ stress kan astrocyterna överreagera och leda till programmerad celldöd (apoptose) och/eller ökad inflammationsgrad. Nervceller kan härmed slås ut eller allvarligt skadas. Man befarar även sekundäreffekt att hjärn-blod-barriären ytterligare kan försvagas, vilket leder till ännu större neurologisk påverkan. Vidare kan kombinerad exponering av gifter från bakterier, s.k. endotoxiner öka mögelgifters skadliga verkan på nervcellerna.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s